Venda Vaníčková

autentikPoskytuji komplexní přístup k otázkám a tématům, při kterých lépe poznáte svůj charakter, návyky, postoje, přednosti i zákoutí. Můžete si posvítit na svůj stín, můžete se spřátelit se svojí zlobou, můžete si pojmenovat jinak to, co vás vyzývá a převyšuje. Zlepšíte se ve vyjadřování svých myšlenek a pocitů, usměrníte svoje gesta a výraz ve tváři, zkultivujete svůj zevnějšek. Cítit se ve své kůži za všech okolností je skvělé!

Spolu najdeme vaši osobní motivaci k radosti ze života. Uvědomíte si, jaké to je, být sám sebou bez hodnocení a porovnávání s ostatními. Nalézat jiná vyjádření sebe sama je známkou rozvoje. Nemusíte pak řešit vlastní sebevědomí, protože víte, na které hodnoty se můžete spolehnout.

Od roku 2000 se profesionálně zabývám mluveným a vizuálním projevem. Za tuto dobu jsem v individuálním poradenství a skupinových trénincích pracovala s desítkami klientů, kteří získané zkušenosti dokázali okamžitě uplatnit a čerpají z nich dodnes. Řada z nich se vracela pro další možnosti sebe-rozvoje, pro poradenství v obtížných situacích nebo pro strategická rozhodnutí.

Kultivuji vědomé sebe-pojetí osobnosti člověka s využitím propojování různých přístupů a teorií se zaměřením na osobní vlohy a jedinečný způsob autenticity klienta.

Využívám znalosti z praxe 15 let práce s klienty v poradenství, trénincích a mentoringu, ze zkušeností z psychoterapeutických přístupů, několika filozofických směrů, psychosomatiky, hudebního vzdělání, moderování, vizážistiky, stylistiky a taneční choreografie.

V současné době absolvuji Komplexní psychoterapeutický výcvik - Strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie (2017 - 2021).

Trénuji individuálně klienty i pracovní skupiny.