poradenství v sebe-pojetí


Žádný diktát doby vás nezlomí, budete vědět, cítit a umět vyjádřit, kým chcete a můžete být. Být sám sebou může být to nejtěžší, přesto nejzajímavější!  

individuální poradenství na vaše téma psychoterapeutickým přístupem

 • životní změny a složitá rozhodnutí - osobní strategie
 • změna v kariéře nebo pracovní pozici
 • profesní a osobní vztahy včetně párových / rodinných otázek
 • těžkosti psychického prožívání a práce se symptomy

mluvený projev - trénink vyjadřování se a mluvení 

 • práce s dechem a hlasem
 • frázování, mluvení do tečky
 • projev emocí v tónu hlasu, práce s trémou
 • plynulá profesionální prezentace
 • strukturovaný projev, příprava, sebe-prezentace

vizuální projev - vše, co vyjadřujete beze slov je silnější, než se zdá

 • gesta, mimika, postoj, chůze, podání ruky
 • jak funguje první dojem
 • vzhled a image
 • dress code - uniformita
 • doplňky a technologie, které nás doprovází

osobní audit - reflexe vašeho vyjadřování, vzhledu a působení

 • rozbor vašeho mluveného projevu
 • popis toho, co vyjadřujete svým zevnějškem
 • reflexe vašeho působení celkově
 • náměty, jak podpořit vaši osobnost
 • identita - integrita - kontext - respekt - kreativita 

ceník poradenství autentik

ceny jsou konečné nejsem plátce DPH, ceny jsou stejné pro osobní i on-line variantu, v ceně je zahrnuta doprava po Praze 

nezávazné setkání 

jednorázové setkání 

v délce 60 minut pro představení se a sjednání vaší zakázky /co můžete zlepšit, jak působíte - co vnímá jiný člověk, kudy dál/ 

600 Kč

poradenské setkání 

setkání sjednané jednotlivě 

v délce 90 minut na konkrétní téma

1200 Kč

balíček pozitivní změny 

šest setkání na konkrétní téma 

v délce 6 x 90 minut

6500 Kč

osobní audit

individuální setkání v délce 120 minut

2000 Kč

speciální cena na vyžádání

výjimečné případy mají výjimečné ceny

platí zejména pro umělce z oborů hudebních, výtvarných a dramatických


sleva dohodou

objednejte se

ozvu se vám co nejdříve, děkuji

poradenství zakládám na budování vzájemné důvěry a respektu k soukromí svých klientek a klientů

děkuji svým klientkám a klientům za spolupráci a aktivní přístup, který obohacuje i mě novými zkušenostmi