reference 


Moji klienti bývají přemýšliví lidé, kteří se momentálně ocitají v nelehké zmatené situaci. Potřebují pochopení pro své zanícení v tématu, podporu bezpečného prostředí, kde bude vítaná každá jejich otázka, snaha vyjádřit své pocity. Za svoji otevřenost očekávají totéž ode mně. 

Vědí, že může být moje přímost nepříjemná, ale chápou ji jako příležitost k vyhřeznutí toho, co se jinde nesmí. Říkají si o náměty k vlastním úvahám, diskutují s semnou své odpovědi, rádi přijímají někdy až humorné nebo metaforické pohledy, jindy přivítají jen tiché vyslyšení. 

Jejich ambice ke zlepšení stoupá různě rychle, někdy potřebují hodně času a možnost se vracet. Většinou však dosáhnou odhodlání ke změně, jsou zvídaví, zda a jak se jim to podaří.

S mými klienty hledáme společnou řeč, tak akorát dostatečné množství slov, necháváme myšlenky uzrát a zároveň ctíme nevyřčené a osobní tajemství.

Rozhovor na téma: Vnímám autentický způsob přístupu k sobě samé jako proces

Rozhovor na téma: Lze život řídit bez papírů

Rozhovor na téma: Procházka vlastním vnitřním prostorem jinak

zkušenosti klientek a klientů

"Všechna setkání s Vendy byla příjemně obohacující a přínosná zkušenost. Její přístup je profesionální, empatický a velmi pohodový. Vendy má schopnost naslouchat a vést diskusi tak, aby mi pomohla najít vlastní odpovědi a řešení. Nacházím se v období, kdy jsem neskutečně zahlcená prací, starostí o domácnost a rodinu a každé setkání s Vendy mi přineslo několik myšlenek, jak věci dělat jinak. Její dovednosti v oblasti koučování mi pomohly lépe se orientovat v osobním i profesním životě. Díky její podpoře jsem získala větší sebejistotu. Oceňuji také její pozitivní přístup a nadhled. Spolupráci s Vendy mohu vřele doporučit každému, kdo hledá kvalitního a inspirativního kouče." / Jaroslava Š.


"Vendu jsem měla příležitost poznat jak na větší akci, tak při individuálních konzultacích. Vždy byla skvělá profesionálka a současně velice lidská a vnímavá k mým potřebám. Z každého setkání jsem si odnesla mnoho podnětů pro další profesní a osobní růst. Tipy a rady podává tak, že se snadno zapamatují. Nic nenutí, ale nabízí a ukazuje směr. Obdivovala jsem šíři jejích znalostí a zkušeností z různých oborů a prostředí. Jsem ráda, že jsem ji poznala, protože teď vím, že se na ni mohu i v budoucnosti s důvěrou obrátit." / Ivana H. 


"Vendu jsem sice poznala v profesionálním kontextu, ale hned jsem cítila, že je to hodně inspirativní člověk, který mi bude umět pomoci si udělat jasno i v osobním životě. A nezmýlila jsem se. 🙂 Na povídání o práci skoro nedošlo, ostatně práce není v životě to nejdůležitější. Jinak ale došlo téměř na všechna témata a dokonce i na dechová cvičení. 🙂 Venda dokáže ukázat věci, o kterých jste přemýšleli už tisíckrát, v novém světle a přesto tak, že to okamžitě dává smysl. Pojmenovává, ale nehodnotí, nabízí úhel pohledu, ale nevnucuje. K poznámkám z povídání se budu ještě dlouho vracet a když si nebudu vědět rady, určitě Vendě zase zavolám." / Sabina Š. 


"Vendu Vaníčkovou považuji za velkou profesionálku, která se mnou zároveň jednala lidsky. Otevřenými, personalizovanými postřehy a radami přesně zacílila na oblasti, které pro mě byly v rámci přípravy na on-line pohovor nejvíc relevantní. Setkání byla vždy výborně strukturovaná. Velmi oceňuji průběžnou a hlavně upřímnou zpětnou vazbu a důraz i na drobné detaily k vizuální i verbální sebeprezentaci využitelné v každodenním životě. Moc Vám, Vendo, děkuji!" / Eliška M.


"Děkuji za poučný a příjemný pohovor a rady v rámci Programu osobního rozvoje pro Čechy v institucích EU. Ačkoli naše konverzace byly pouze on-line, tak jsme zvládly dosáhnout optimálních výsledků. Dobře formulovaná zpětná vazba a tipy mi daly cenné podněty ke zlepšení. Mohu tuto zkušenost jen doporučit." / Helena G.


"Setkání s paní Vaníčkovou hodnotím jako velmi prospěšná, neboť mě efektivně připravila na pracovní pohovor. Její cenné rady ohledně sebeprezentace, komunikace a řeči těla mi byly mimořádně užitečné. Ocenila jsem také, že tyto rady nebyly pouze praktické, ale také výborně rezonovaly s mým osobním stylem, což mi umožnilo je přirozeně uplatňovat. Paní Vaníčková navíc vytvářela důvěrnou a pozitivní atmosféru během našich setkání, i když jsme se zabývaly náročnými tématy, občas s negativními podtexty. Také se mi líbilo, že její rady vycházely z kombinace nejen západních, ale i východních přístupů, což nám otevřelo široké možnosti při řešení různých problémů." / Irina G.


"Paní Vaníčková je velmi zkušená koučka a pomohla mi se lépe zorientovat v mé přípravě na pohovor. Díky interakci s ní jsem byl schopen se velmi dobře a profesionálně připravit na interview. Její tipy ohledně motivačních faktorů, silných a slabých stránek apod. mi umožnily vypilovat mou přípravu." / Ivo G. 


"Děkuji mnohokrát za velmi zajímavé rady ohledně výběrových řízení, zejména způsobu vystupování, sebeprezentace a komunikace při těchto výběrových řízeních. Oceňuji moc i další podněty např. k osobnímu růstu či k manažerskému stylu a vedení lidi." / Michal S.  


"Spolupráce s Vendou Vaníčkovou byla radost a potěšení. Ocenit lze zejména její velice profesionální přístup, vhled do problematiky a snahu vyjít v maximální míře vstříc požadavkům klienta. V rámci probíraných okruhů vždy dokázala zohlednit mé individuální potřeby a přesně tak zacílit konzultace."  / Miroslav H.


"Setkání s Vámi byla pro mě opravdu přínosná. Velice jsem ocenila, že jste mě mohla v přátelské diskusi vést v široké škále otázek, od sebeprezentace, zvládání stresu až po Dress Code. Komunikace s Vámi byla příjemná, otevřená a dala mi prostor zamyslet se nad otázkami, kterými jsme se zabývaly, i mimo rámec našich setkání. Mnohé z praktických rad a tipů, které jste mi dala, mohu přímo využít ve své profesi a doufejme, také během dalšího profesního vývoje." / Simona P.


"Děkuji za příjemně vedený dialog a rady. Ačkoli byly naše konverzace pouze on-line, tak to stačilo. Přímá a otevřená zpětná vazba a tipy mi pomohly zamyslet se nad sebou i okolím z neobvyklých úhlů, a daly mi cenné impulsy. Mohu tuto zkušenost jen doporučit - nejedná se ani o terapii ani o úzce zaměřené pracovní poradenství, ale o všeobecnou a autentickou výměnu vedoucí k lepšímu vnímání sebe sama." / Eduard H.


"Moc dobře se mi s Vámi spolupracovalo a díky Vám jsem měla dojem, že zvládám on-line pohovor dobře. Dostala jsem i tuto zpětnou vazbu ze simulovaného pohovoru, který jsem si dělala před tím opravdovým - že působím velmi profesionálně. Tedy, ještě jednou velké díky a na viděnou." / Monika L.


"Naše setkání v mnohém předčila mé očekávání a jsem si jistý, že mě obohatila o několik zásadních věcí, které využiji v pracovním, ale i soukromém životě." / Lukáš P.


"Děkuji za vynikající postřehy a dobré rady ohledně profesionálního vystupování, prvního dojmu a práce s hlasem. Pro další profesní rozvoj se mi bude hodit i hrst zajímavých tipů, jak usměrnit megalomanské nadřízené a pomoci sobě i týmu udržet si elán v běhu na dlouhé trati." / Lukáš V.


"Setkání s Vendou byla zajímavá a inspirativní. Dokáže se na věci podívat z úhlu, který mě někdy ani nenapadl. Oceňuji také její praktické rady, jak zlepšit sebeprezentaci a vystupování (v online i "reálném" světě)." /Jana H. 


"S díky vzpomínám na naše inspirativní setkání a Vaše cenné postřehy a rady, ze kterých těžím ve svém profesním i osobním životě. Naše diskuse pro mě byly podnětem k zamyšlení nad problémy z jiného úhlu pohledu. Také mi pomohly uvědomit si na jaké oblasti osobního a profesního rozvoje by bylo dobré se zaměřit. Díky Vašim zkušenostem, nadhledu a emoční inteligenci dokážete okamžitě pochopit situaci a nastínit možná řešení. Rovněž jsem velmi ocenila Váš profesionální přístup a diskrétnost". / Tereza B. 


"Já jsem velmi ráda, že jsem s Vámi mohla spolupracovat. Přišla jste mi do cesty v pravý čas, kdy jsem procházela procesem odmítnutí. Bylo pro mě úlevou říct věci, tak jak je cítím, ze všech disociovaných částí, bez soudu. Uvědomuji si, jak je to pro mě přínosné. Líbilo se mi, že jste velmi dobře identifikovala ta místa, kde je potřeba posvítit. Líbily se mi Vaše otázky, nad kterými se zamýšlím ještě teď. Také jsem ráda, že jsme došly ke konkrétním výsledkům, tím myslím, shrnutí, vytvoření obrazu. Také si odnáším doporučení měřit svoji energii a konverzaci navazovat s "ano". / Kateřina F.


"Vše, čemu se Venda věnuje, s sebou nese vysokou profesionalitu a současně hluboký vhled do lidí, jejich chování a motivace a nečekané propojování těchto oblastí". / Dagmar K.


"Naše setkání pro mě byla vždy příjemná a zároveň poučná. Velmi trefně umíte pojmenovat situaci, problém, stav a nabídnout k tomu odpovídající odpověď, řešení, vysvětlení. Umíte člověka přimět přemýšlet nad otázkami, které předtím neřešil, ani se jimi nezabýval. Zdánlivě nepodstatná maličkost dovede ve Vašem podání ovlivnit další rozhodování či samotné jednání." / Martina F.


"Venda mi během naší spolupráce pomohla uvědomit si nespočet chyb v komunikaci nejen směrem k týmu, ale i nadřízeným a dokonce i v soukromém životě". / Petr M.


"Máte profesionální a zároveň velmi lidský přístup. Je toho spousta, co by se dalo vyzdvihnout či pochválit. A jak už jsem Vám i říkala, v tuto chvíli vím, že jsem ve Vás poznala člověka, za kterým s důvěrou přijdu pro radu" :-) / Zuzana U.


"Včera dopoledne jsem vedle Vás jela v tunelu Blanka, tak jsem si říkala, že Vám musím co nejdříve odepsat :-) Mentoring s Vámi byl moc příjemný, vyzařujete pozitivní energii a nechybí Vám humor. V hodnocení jsem Vás označila jako nejlepší mentorku z těch, které jsem potkala. Akce EPD jako celek byla na mě asi příliš veliká a ženská, ale i tak jsem ráda za příležitost se zúčastnit. Mějte se moc hezky a pokud bych potřebovala trénink, obrátím se na Vás". / Denisa M.