komentáře

Komentáře slouží k přiblížení témat, kterými se zabývám a přiblížení pojmů, se kterými pracuji.


Níže naleznete popsané některé termíny, přístupy a názory, ze kterých vycházím. Protože se slovem každý zacházíme jinak, věřím, že komentáře přispějí k lepšímu porozumění toho, co na stránkách výše píšu, a jak to myslím. 

Pokud to stále nebude ono, stačí mi napsat nebo zavolat. Venda 


PF 2020

Přeji odvahu k činu, zejména v otázkách, které se týkají sebepojetí, a sílu k myšlení, zvláště nad tím, co jiní považují za samozřejmé. 

Autenticita

Autenticitu chápu jako sebe-pojetí. Výběr z toho, co jsem schopni na sobě rozpoznat a chápat. Ať už jsou to naše vlastnosti, způsoby, vlastní slova, která používáme pro vyjádření svých myšlenek, nápadů a pocitů. Všechno, co se nám na nás líbí a co si oblíbíme natolik, že jsme pro to ochotni napřít sílu a něco udělat. Všechno, co na sobě nemáme rádi, ale uneseme to. Autenticita vyjadřuje naše Já v čisté podobě, se všemi přednostmi i nedostatky.  

Konzultace

Konzultaci chápu jako setkání lidí, které má sloužit k otevření nějakého téma k diskuzi. Téma přináší klientka / klient, moje role je pečlivě naslouchat, ověřovat, zda chápu myšlenky a slova, která slyším, a také klást doplňující otázky. Někdy je žádáno, abych přispěla svým pohledem na věc, někdy stačí, když zdůrazním nějaký výrok. Častokrát je klientka / klient ten, kdo v konzultaci hovoří víc. 

Konzultace mluveného projevu jsou většinou žádány proto, abych posoudila, co slyším v mluveném projevu a případně vady opravila. Trénujeme pak lepší vyjadřování.

Konzultace neverbálního projevu (vzhledu, gest, mimiky a dalšího) jsou žádány proto, abychom společně našli výraz, který lépe a dostatečně vyjadřuje osobitost klientky / klienta. To, čemu se říká "Personal Brand" začíná právě tady. Tzv. "tvorba osobní image" je postup, jak si osvojovat zvyky, které navenek podpoří to, kým jsme uvnitř.  

Sleva 20% pro umělce

Ke slevě pro umělce mě vede osobní zkušenost s uměleckou branží. Kromě možnosti získat občas vstupenky levněji, jsem si nevšimla, že by umělecké profese měly někde slevu či jinak využívaly nějaké výhody. Proto jsem se rozhodla je podpořit. Navíc jsem si vědomá vlastních uměleckých sklonů a proto věřím, že mám pro ně zvláštní pochopení.    

"Speciální případy"

Speciální případy mají možnost si cenu dohodnout. Každý se můžeme ocitnout v situaci, kdy potřebujeme podpořit. Jediné, co proto musíme udělat je, o podporu si říct. Je na mém uvážení, zda žadateli vyhovím, na speciální cenu není žádný nárok.