postřehy

Postřeh je něco, co se nám usídlí v mysli s nečekanou intenzitou, rychlostí a jasností. Uvádím zde vlastní postřehy jako náměty k zamyšlení, jako ukázku toho čím se zabývám a jak to chápu. A také odkazy na články, které vyšly jako rozhovory s semnou nebo moje texty. 

Níže popisuji některé termíny, přístupy a názory, ze kterých vycházím. Protože se slovem každý zacházíme jinak, věřím, že postřehy přispějí k lepšímu porozumění toho, co na stránkách výše píšu, a jak to myslím.   Článek pro deník Prahy 8 : Budoucnost a kouzlo výletů

Rozhovor na téma: Procházka vlastním vnitřním prostorem jinak 


PF 2021

Jestli na něčem záleží, pak na umění žít. Přeji vám dostatek prostoru a příležitostí k vlastnímu umění života.

Autenticita

Autenticitu chápu jako sebe-pojetí. Výběr z toho, co jsme schopni na sobě rozpoznat a chápat. Ať už jsou to naše vlastnosti, způsoby, vlastní slova, která používáme pro vyjádření svých myšlenek, nápadů a pocitů. Všechno, co se nám na nás líbí a co si oblíbíme natolik, že jsme pro to ochotni napřít sílu a něco udělat. Všechno, co na sobě nemáme rádi, ale uneseme to. Autenticita vyjadřuje naše Já v čisté podobě, se všemi přednostmi i nedostatky.  

Poradenství

Poradenství chápu jako způsob komunikace při setkání lidí, které má sloužit k otevření nějakého tématu k diskuzi. Téma přináší klientka / klient, moje role je pečlivě naslouchat, ověřovat, zda chápu myšlenky a slova, která slyším, a také klást doplňující otázky. Někdy je žádáno, abych přispěla svým pohledem na věc, někdy stačí, když zdůrazním nějaký výrok. Častokrát je klientka / klient ten, kdo v konzultaci hovoří víc. 

Tréninky mluveného projevu jsou většinou žádány proto, abych posoudila, co slyším v mluveném projevu a případně vady opravila. Trénujeme pak lepší vyjadřování.

Poradenství ve vizuálním projevu (vzhled, gesta, mimika a další) jsou žádány proto, abychom společně našli výraz, který lépe a dostatečně vyjadřuje osobitost klientky / klienta. To, čemu se říká "Personal Brand" začíná právě tady. Tzv. "tvorba osobní image" je postup, jak si osvojovat zvyky, které navenek podpoří to, kým jsme uvnitř.  

Sleva pro umělce

Ke slevě pro umělce mě vede osobní zkušenost s uměleckou branží. Kromě možnosti získat občas vstupenky levněji, jsem si nevšimla, že by umělecké profese měly někde slevu či jinak využívaly nějaké výhody. Proto jsem se rozhodla je podpořit. Navíc jsem si vědomá vlastních uměleckých sklonů a proto věřím, že mám pro ně zvláštní pochopení.    

Speciální případy

Speciální případy, ve kterých se lidé vyskytnou, mají možnost si cenu dohodnout. Každý se můžeme ocitnout v situaci, kdy potřebujeme podpořit. Jediné, co proto musíme udělat je, o podporu si říct. Je na mém uvážení, zda žadateli vyhovím, na speciální cenu není žádný nárok.