spolupráce


jednorázová - v cyklech - dlouhodobá

Ve firemních odděleních, institucích a pracovních skupinách přispívají ke spokojenosti zaměstnavatelů a zaměstnanců společně definované zájmy. Vyladit takové zájmy a aktivity na individuální i skupinové úrovni může být při pracovních úkolech složité. Proto nabízím externí spolupráci jednorázově, v cyklech, nebo dlouhodobě v oblastech, které potřebujete.   

individuální sebe-rozvojový program pro zaměstnance

 • psychoterapie – individuální rozhovory nad tématy účastníků
 • mentoring – inspirace příběhy vedoucí k osobnímu rozvoji
 • osobní strategie – audit pracovních a osobních cílů a jejich znovunastavení

seminář pro 4 až 12 osob

 • komunikace verbální a její možnosti, přednes, práce s dechem
 • komunikace neverbální a její možnosti; Dress Code, jak číst neverbální znaky, firemní kultura
 • rozhodování, kompetenční modelování, delegování
 • emoce a jejich vliv; ovládání stresu; inteligenční kvocienty
 • na řešení zaměřený přístup; strategie firemní i osobní; vize
 • zacházení s časem, plánování

facilitace pracovních skupin

 • dle zadání objednatele – téma pracovní skupiny
 • komunikace – nastavení komunikačních zdrojů a cest
 • strategie a formulování vize

moderování - Keynote speaker

 • trénink prezentace před publikem prezenčně i on-line
 • trénink moderování, proslovů + neverbálního projevu
 • moderování veřejné a společenské akce podle zadání
 • moderování vnitrofiremního setkání podle potřeb skupiny

podmínky spolupráce 

obsah

- stanovení obsahu na základě potřeb zadavatele s konkrétním formulováním výsledku spolupráce; obsah lze upravovat specificky podle skupiny a formy spolupráce

technické podmínky

- termín, časová dotace, místo konání, praktické vybavení dle záměru, harmonogram a forma spolupráce budou popsány v nabídce po vzájemné dohodě spolupráce

- forma spolupráce může být prezenční, nebo on-line, nebo kombinovaná

finanční rozpočet

- finanční ohodnocení spolupráce bude vyčísleno dle dohody v písemné nabídce a odsouhlaseno dle poptávky zadavatele

- cena za hodinovou spolupráci se pohybuje od 2250 Kč do 3500 Kč dle zadání a rozsahu spolupráce; cena je konečná, nejsem plátce DPH, zahrnuje přípravu a cestovné po Praze


reference

Od roku 2006 do současnosti jsem spolupracovala s řadou firem a institucí, například: Microsoft, JLV, Stále zastoupení ČR při institucích EU, Institut pro veřejnou správu, Diplomatická akademie MZV ČR, Walmark, Huisman, BPW CR, Wunderman nebo Geria.


Děkuji za dosavadní spolupráci zadavatelům i účastníkům jednotlivých programů. Díky nim jsem v kontaktu s aktuálními potřebami lidí v pracovním kontextu a mohu tak lépe rozvíjet nabízená témata a náměty na jejich pojetí. Zároveň se daří, díky nabídnuté spolupráci, dosahovat nových rozměrů k propojování expertního a soukromého světa, nastavovaní porozumění problematicky prožívaných situacích a poznávat možnosti dalšího zacházení s lidským životem. 

těším se na každou další spolupráci