SYNCHRO

PROJEKT SYNCHRO II

poradenství psychoterapeutickým a hypnoterapeutickým způsobem

 • příležitost vyzkoušet si psychoterapii a hypnoterapii
 • možnost otevřít složitá osobní i profesní témata a získat odpovědi

 • zažívat podporu, důvěru a naději


REZERVUJTE SI TERMÍN telefonicky nebo e-mailem / říjen - prosinec 2021

Venda Vaníčková    T: 724 352 160    E: vv@autentik.cz

Olga Pohanová    T: 602 609 800    E: opohanova@gmail.com

Naším cílem je poskytovat vstřícný poradensky terapeutický přístup, který umožní lepší orientaci klientům ve svých tématech. Věříme, že společně s klienty, naladíme synchronní - souběžné, přínosné postupy k řešení. Těšíme se na každého z vás osobně i on-line, Venda a Olga.


Projekt SYNCHRO II navazuje na úspěšný první běh v roce 2019. Vznikl jako studijní prostor pro praktikování psychoterapie a hypnoterapie v rámci systemického přístupu, přístupu na řešení a dalších současných metodik. Projekt je uzavřenou studií, která nebude veřejně přístupna ani publikována. Některé kazuistiky mohou být, se schválením vybraných účastníků, použity k obhajobám závěrečných zkoušek terapeutek v rámci Komplexního psychoterapeutického výcviku v strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii - Hermés Solution Training MUDr. Františka Matušky ve Vzdělávacím a tréninkovém institutu Hermés Group Praha.


PODMÍNKY PROJEKTU PRO ÚČASTNÍKY

 • Projekt je otevřen pro 15 účastníků od října do prosince 2021.
 • Věk klientů může být od 7 let. V případě nezletilých klientů bude potřeba součinnost se zákonným zástupcem nezletilého.
 • Každý účastník se zúčastní alespoň 6x setkání, vždy po 60 minutách, v termínech dle dohody v rozmezí října - prosince 2021.
 • Účastník udělí souhlas s pořízením videozáznamu z každého setkání a s podmínkami v rámci GDPR. Záznam setkání bude k dispozici pouze terapeutkám ke studijním účelům, stejně jako vedení zápisu, včetně poskytnutí terapeutického výstupu k supervizi.
 • Poplatek za setkání je 400,- Kč / hodinu; celková cena za 6 setkání činí 2 400,- Kč (cena je konečná, nejsme plátci DPH, je splatná dopředu nebo na dvě části, další setkání dle dohody)


OBSAH PROJEKTU A NABÍDKA PRO ÚČASTNÍKY

 • Každý účastník bude mít k dispozici terapeutku k řešení svých otázek a témat, která do terapie přinese, žádné téma není tabu.
 • Terapeutky garantují individuální, bezpečný a privátní přístup, stejně jako příjemné zázemí pro hladký průběh terapeutického setkání.
 • Projekt je zaměřen na sledování spolupráce terapeutky a klienta, proto lze kdykoli během setkání vést diskuzi o jeho průběhu a směřování.
 • Všechny metody terapeutek vychází ze současného pojetí psychoterapie na mezinárodní úrovni, zejména z přístupů systemických, kooperačních a komunikačních.
 • V případě zájmu, lze k jednotlivým setkáním přizvat obě terapeutky v rámci podpory řešení klienta.


PODĚKOVÁNÍ

 • Všem účastníkům si dovolujeme předem poděkovat za spolupráci. Uvědomujeme si, že vstoupit do psychoterapeutického procesu osobní práce je rozhodnutí vážné, a proto uděláme vše, co bude v našich možnostech, aby výsledky setkání byly pro všechny zajímavé a prospěšné.

Další dotazy, zprávy a návrhy směřujte na výše uvedené kontakty.