konzultace pro ty, kteří chtějí proniknout pod povrch bytí


první krok

                                              ozvu se vám co nejdříve, děkuji

při svých konzultacích dbám na vzájemnou důvěru a respekt k soukromí svých klientek a klientů

pozitivní změna

Kateřina F.      

"Já jsem velmi ráda, že jsem s Vámi mohla spolupracovat. Přišla jste mi do cesty v pravý čas, kdy jsem procházela procesem odmítnutí. Bylo pro mě úlevou říct věci, tak jak je cítím, ze všech disociovaných částí, bez soudu. Uvědomuji si, jak je to pro mě přínosné.

Líbilo se mi, že jste velmi dobře identifikovala ta místa, kde je potřeba posvítit. Líbily se mi Vaše otázky, nad kterými se zamýšlím ještě teď. Také jsem ráda, že jsme došly ke konkrétním výsledkům, tím myslím, shrnutí, vytvoření obrazu.
Také si odnáším doporučení měřit svoji energii a konverzaci navazovat s "ano"."  


Dagmar K.

"Vše, čemu se Venda věnuje, s sebou nese vysokou profesionalitu a současně hluboký vhled do lidí, jejich chování a motivace a nečekané propojování těchto oblastí."  

Martina F.

"Naše setkání pro mě byla vždy příjemná a zároveň poučná. Velmi trefně umíte pojmenovat situaci, problém, stav a nabídnout  k tomu odpovídající odpověď, řešení, vysvětlení."
Umíte člověka přimět přemýšlet nad otázkami, které předtím neřešil, ani se jimi nezabýval. Zdánlivě nepodstatná maličkost dovede ve Vašem podání ovlivnit další rozhodování či samotné jednání."

Petr M.

"Venda mi během naší spolupráce pomohla uvědomit si nespočet chyb v komunikaci nejen směrem k týmu, ale i nadřízeným a dokonce i v soukromém životě." 

Zuzana U.

"Máte profesionální a zároveň velmi lidský přístup. Je toho spousta, co by se dalo vyzdvihnout či pochválit. A jak už jsem Vám i říkala, v tuto chvíli vím, že jsem ve Vás poznala člověka, za kterým s důvěrou přijdu pro radu" :-)


jak dosáhnout autenticity 

                   pomohu vám uvědomit si vaše pravé já, zlepšit mluvený i vizuální projev

osobní konzultace

individuální setkání na vaše téma

 • životní změny a složitá rozhodnutí 
 • změna v kariéře nebo pracovní pozici
 • profesní  a osobní vztahy 
 • vidět se jinak, pochopit sebe-pojetí 
 • nastartovat v životě radost a pocit úspěchu

mluvený projev

trénink vyjadřování se a mluvení

 • práce s dechem a hlasem
 • frázování, mluvení do tečky
 • projev emocí v tónu hlasu, práce s trémou
 • plynulá profesionální prezentace
 • strukturovaný projev, příprava

nonverbální komunikace

vše, co vyjadřujete beze slov je silnější, než se zdá

 • gesta, mimika, postoj, chůze, podání ruky
 • jak funguje první dojem
 • vzhled a image
 • dress code - uniformita
 • doplňky a technologie, které nás doprovází

osobní audit

reflexe vašeho vyjadřování, vzhledu a působení

 • rozbor vašeho mluveného projevu
 • popis toho, co vyjadřujete svým zevnějškem
 • reflexe vašeho působení celkově
 • náměty, jak podpořit vaši osobnost
 • identita - integrita - kontext - respekt - kreativita 

hodnoty autentiku

1) každý jsme originál 

2) žádná otázka není hloupá a zbytečná

3) komplexita, koncentrace, konzistence, profesionalita

4) důvěra, soukromí, mlčenlivost, diskrétnost

spolupráce

Každý klient je pro mě důležitý. Spolupráci vnímám jako rovný aktivní přístup obou stran. Být fér je základem přístupu k sobě i k druhým.

unikátnost

Můžeme si zakládat na svých přednostech nebo bojovat se svými nedostatky. Oba přístupy mohou vést k uvědomění si nezaměnitelnosti sebe sama. Být unikátní bez arogance je cíl.

kreativita

K životu přistupujte kreativně. Je skvělé být jiný, vnímat rozdíly a přesto si jich vážit, obhajovat je, sdílet s druhými a hledat způsob, jak je ukazovat dalším lidem. Váš životní postoj jste Vy. 

čas 

Čas je spolehlivě proměnlivý. Vaše časová dotace je vaše rozhodnutí. Dosažení cíle je na vás, cestu absolvujeme společně. Moje práce je být vaším průvodcem, který stojí na vaší straně. 

nevím, ale jsem

Být ztracený znamená, že jste se vydal/la na cestu. Od toho je tady rozcestník. Udělejte první krok - zavolejte a domluvte si setkání. 


podpořím vaše lepší rozhodnutí