autenticita

umění života je to, na čem záleží

poradenství s Vendou podle hodnot autentiku

Nalézat jiná vyjádření sebe sama je známkou rozvoje. Pokud znáte hodnoty, o které se opíráte a spoléháte se na ně, víte, na čem může stát vaše sebevědomí.  

každý jsme originál

každá otázka je zajímavá a slouží poznání

komplexita, koncentrace, konzistence, profesionalita

důvěra, soukromí, mlčenlivost, diskrétnost


první krok

ozvu se vám co nejdříve, děkuji

poradenství zakládám na budování vzájemné důvěry a respektu k soukromí svých klientek a klientů

spolupráce

Každý klient je pro mě důležitý. Spolupráci vnímám jako rovný aktivní přístup obou stran. 

autenticita

Můžeme si zakládat na svých přednostech nebo bojovat se svými nedostatky. Oba přístupy mohou vést k uvědomění si nezaměnitelnosti sebe sama. Sebe-pojetí ukazuje náš způsob umění žít.

sebedůvěra

Je skvělé být jiný a přesto se sladit, vnímat rozdíly a přesto si jich vážit, obhajovat je, sdílet s druhými a hledat způsob, jak je ukazovat dalším lidem se sebedůvěrou bez pýchy. Sebedůvěra je důvod věřit v sebe sama.

dosažení cíle

Vaše časová dotace je vaše rozhodnutí. Dosažení cíle je na vás, cestu absolvujeme společně. Moje práce je být vaším průvodcem, podporou, inspirací. 

první krok

Být ztracený znamená, že jste se vydal/la na cestu. Od toho jsou rozcestníky. Udělejte první krok - zavolejte a domluvte si setkání. 

podpořím vaše zlepšení

jak pracuji

Jdu cestou, na které chci lépe porozumět tomu, co chtějí moji klienti. Hodně přemýšlím o způsobech, jak to, co ne/chtějí, nebo ne/umí, nebo ne/mají, nebo ne/mohou, žijí ve svých životech. Vnímám odvrácené stinné stránky a zajímám se o jejich vliv. Myslím, že stinné stránky naší osobnosti nabízejí skryté zdroje. Často bývají zahaleny odmítanou tmou. Přitom černá barva tmy nám poskytuje útočiště, hloubku, tajemství a tolik vzácný klid i ticho.

Od roku 2006, kdy jsem založila značku autentik®, přibírám různé přístupy toho, co mně nebo jiným pomáhá ve vyjadřování sebepojetí - autenticity. To nabízím v kontextu individuality klienta těm, kteří o to projeví zájem. Věřím v sílu lidského úsudku, a proto pracuji s formulováním myšlenek, pojmenováváním stavů a světů klientů. Myslím si, že svým přístupem mohu poskytnout klientům směs prožitého a teoretického tak, jak to může být pro ně pochopitelné a užitečné.