SYNCHRO

terapie na zkoušku

Projekt SYNCHRO je studijní prostor pro praktikování psychoterapie a hypnoterapie.  


PODMÍNKY PROJEKTU PRO KLIENTY

  • Projekt je otevřen pro 20 klientů od září do prosince 2019.
  • Každý klient se zúčastní alespoň 6x setkání, vždy po 60 minutách, v termínech dle dohody v rozmezí září - prosinec 2019.
  • Klient udělí souhlas s pořízením videozáznamu z každého setkání, který bude k dispozici pouze terapeutkám ke studijním účelům, stejně jako vedení zápisu, včetně poskytnutí terapeutického výstupu k supervizi.
  • Poplatek za setkání je 200,- Kč / hodinu; celková cena za 6 setkání činí 1200,- Kč (cena je konečná, nejsme plátci DPH, je splatná dopředu nebo na dvě části, další setkání dle dohody)

NABÍDKA PRO KLIENTY A OBSAH PROJEKTU 

  • Každý klient bude mít k dispozici terapeutku k řešení svých otázek a témat, která do terapie přinese, žádné téma není nedůležité.
  • Terapeutky garantují individuální, bezpečný a privátní přístup, stejně jako příjemné zázemí pro hladký průběh terapeutického setkání.
  • Projekt je zaměřen na sledování spolupráce terapeutky a klienta, proto lze kdykoli během setkání vést diskuzi o jeho průběhu a směřování.
  • Všechny metody terapeutek vychází ze současného pojetí psychoterapie na mezinárodní úrovni, zejména pak z přístupů systemických, kooperačních a komunikačních.


V případě zájmu, lze k jednotlivým setkáním přizvat obě terapeutky v rámci podpory řešení klienta. Projekt je uzavřenou studií, která nebude veřejně přístupná ani publikovaná. Některé příběhy s komentářem a metodikou - kazuistiky - mohou být, se schválením klientů, použity k obhajobám závěrečných zkoušek terapeutek. 

Obhajoby jsou součástí Komplexního psychoterapeutického výcviku v strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii - Hermés Solution Training ve Vzdělávacím a tréninkovém institutu Hermés Group Praha.

rezervujte si svůj termín 

Venda Vaníčková                       Olga Pohanová

+420 724 352 160             +420 602 609 800  

vv@autentik.cz              opohanova@gmail.com

Venda Vaníčková - terapeutka  

Zabývám se konzultační činností od roku 2006. Nejvíce se zajímám o verbální a neverbální projev člověka, na kterém pracuji se svými současnými klienty. Současně se věnuji Komplexnímu psychoterapeutickému výcviku v strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii - Hermés Solution Training. U klientů se zaměřuji na jejich málo nebo nevyužité schopnosti, o kterých jsem přesvědčena, že je škoda je nechat ležet. Věřím, že často náročná práce se sebou samým, přináší do života lepší kvalitu. A to je to, co chci nabízet svým klientům.                                                                                   

Olga Pohanová - terapeutka

Od roku 2006 využívám své praktické poznatky z vedení, koučování a školení lidí v oblasti vzdělávání dospělých. Zaměřuji se především na možnosti komplexního rozvoje, zvyšování efektivity a profesionálního přístupu v interní a externí komunikaci. Hlubší zájem o člověka a kvalitu jeho života mě dovedl k psychoterapeutickému výcviku, zaměřenému na systemické a strategické přístupy. Výcvik rozšiřuje zkušenosti a dovednosti terapeutické komunikace, učí kooperativním postupům, vč. práce s transovými stavy a aktivací zdrojů člověka. Největší odměnou je pro mě, když klienti využijí získané dovednosti a postoje v praxi a když společně nalezneme cesty, které vedou k jejich vědomé komunikaci, seberealizaci a spokojenému žití.


Uvědomujeme si, že vstoupit do psychoterapeutického procesu osobní práce je rozhodnutí závažné. Uděláme vše, co bude v našich možnostech, aby výsledky setkání byly pro zúčastněné zajímavé a prospěšné. Předem děkujeme za spolupráci všem klientům. Naším cílem je poskytovat vstřícný terapeutický přístup, který umožní klientům lepší orientaci ve svých otázkách. Věříme, že společně s klienty, naladíme synchronní - souběžné, přínosné postupy k řešení.

Těšíme se na každého z vás, Venda a Olga.

Některé dny se nám můžou zdát těžší, protože nosíme v hlavě složité otázky. Snažíme se v nich zorientovat a vymyslet na ně odpovědi, ale jako naschvál, se vše ještě víc zkomplikuje. 

Myšlenky se mísí s očekáváními a předpoklady, zároveň nás napadá "pro" i "proti" na jakýkoli nabízený přístup k řešení. Kudy ven? Co s tím?

Využijte příležitost vyzkoušet si psychoterapii a hypnoterapii na zkoušku. Možná se dozvíte něco nového, možná se po té odhodláte k žádoucím změnám.

Vaše zkušenost je vaše cesta...