Umíte být přesvědčiví?

11.09.2018

   Přesvědčivost je kapitál. Kdo ho má, je na tom lépe, než ti, co musí dohánět svoji přesvědčivost jinak. Třeba pílí, zůstáváním přes čas, nebo výmluvami. Jak vlastně funguje přesvědčování?

Nejsem žádná chudinka!

   U některých lidí máme pocit, že jim patří svět. Tak nějak automaticky. Říkáme tomu charisma, sebevědomí, frajer. Ve skutečnosti je to tak, že dokud tito jedinci nezažívají opakovaně takové reakce z okolí, nemyslí si, že jim svět patří. Zvyknou si na to, jak na ně lidé reagují. Většinou tyto reakce vzbuzují u lidí, kteří v sobě prožívají opak jejich vlastností. Možná proto, protože cítí oproti nim nějaký tělesný nedostatek, zažívali a zažívají ponižování od autorit, dominantních jedinců nebo jen početní - názorovou převahu. V pozdější dospělosti je to otázka ekonomické síly nebo věku. Slabší jedinci se tak snaží vyrovnat těm "vyvoleným" různým způsobem: schovávají se, hledají důvody, proč oni nemohou, ustupují rychleji, než je nutné, podceňují se, předstírají.  

Sebevědomí lze pěstovat

   Nejčastější doporučení, které slabý jedinec slyší je, že by měl zapracovat na svém sebevědomí. Nebát se ukázat, co v něm je, postavit se čelem, bojovat!! Hurá!! - ještě chybí... To jsou samé agresivní pokyny, ponižující již ve svém prostém vyznění. Sebevědomí = vědomí sebe sama. Teprve až budu vědět o sobě dost, mohu zpevňovat to vratké. Myslím, že je k tomu potřeba nejprve sebedůvěra, tedy znát důvody, proč v sebe věřit! Pěstováním jen zasévám nové, tedy ne-vlastní a stejně vratké.

Kódy pro život

   Podle toho, v jakém socio-kulturním kontextu vyrůstáme a žijeme, osvojujeme si kódy pro fungování v životě. Společnost, do které se narodíme, předurčí výběr z našich genetických možností. Naučí nás, jak se pohybovat mezi lidmi, jak s nimi vycházet, mluvit, jak mezi některé patřit a jak se od jiných lišit. Naučíme se systém hodnot a priorit a používáme ho, i když na něj zrovna usilovně nemyslíme. Jsme odleskem našeho zázemí. A podle toho, kde se pohybujeme, kam nás život zavane, tak se učíme nové způsoby. Nabíráme si je, osvojujeme, až jsou naše. Jsme "náhle" produktem své doby, své profese, svých přátel (viz sláva a popularita, mocenský vliv, změna statutu: žena - manželka - matka, funkce, rodič, pacient). Náš slovník, zevnějšek, gesta i názory ladí s tím vším, kde právě jsme. Proto mohou někteří jedinci být doma za milující a obětavé a v práci za nesmlouvavé a direktivní, nebo naopak. 

   Chceme-li tedy objevit podstatu toho pevného v sobě, potřebujeme se s tím dobře seznámit. Přesvědčivost funguje zejména pro nás samotné. Když přesvědčíme sami sebe, kdykoli a za jakýchkoli podmínek, dokážeme to i jinde a před jinými. Důležité je být ve střehu, vnímat sebe sama a trénovat to, co může svědčit, o tom, co víme. Pak už stačí "jen" vyladit ten pocit, že mi svět může patřit, jako já patřím jemu.